Polityka Jakości

DEKLARACJA POLITYKI JAKOŚCI
 
Misją firmy jest dostarczanie naszym Klientom najwyższej jakości towarów i usług oraz terminowe, powtarzalne dostawy od wyselekcjonowanych producentów i dostawców.
 
Świadcząc usługi w zakresie doradztwa technicznego, sprzedaży i handlu wyrobów gotowych oraz komponentów elektrycznych, elektronicznych i elektrotechnicznych na wymagającym i konkurencyjnym rynku krajowym i zagranicznym, mamy świadomość, iż nasza droga do sukcesu prowadzi przez dostosowywanie wymagań klientów, ciągłą poprawę organizacji pracy przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej fachowości i wysokiej jakości pracy pracowników firmy.
 
W związku z tym, aby w pełni realizować naszą misję, WW elektronik postawiło przed sobą strategiczne cele, których realizacja stanowi nasz najwyższy priorytet:
- ciągłe doskonalenie organizacji pracy,
- doskonalenie umiejętności i kwalifikacji wszystkich pracowników w zakresie ich stosowania,
- utrzymanie wysokiej jakości prowadzonej działalności sprzedażowej,
- poszerzanie oferty handlowej,
- sprzedaż komponentów wysokiej jakości w konkurencyjnej cenie,
- powtarzalność i terminowość dostaw.
 
Cele jakościowe realizować będziemy poprzez:
 
- ciągłe monitorowanie procesów oraz spełnienia oczekiwań i wymagań naszych klientów,
- prowadzenie auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania przez kierownictwo w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania jakością oraz jego doskonalenia,
- szkolenie pracowników w zakresie wdrożonego systemu zarządzania jakością oraz szkolenia zawodowe aby zapewnić swoim pracownikom możliwość rozwoju i satysfakcję ze współuczestnictwa w sukcesie firmy,
- motywowanie pracowników do identyfikowania się z firmą oraz rzetelnego wykonywania swoich obowiązków ,
- promocję poprzez jakość, jako firmy wiarygodnej i skutecznej w działaniu potrafiącej sprostać najtrudniejszym wyzwaniom w obszarze naszej działalności,
- zakup towarów od sprawdzonych i wyselekcjonowanych producentów i dostawców.
 
Zobowiązujemy się do spełniania wymagań międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz ciągłego doskonalenia skuteczności funkcjonującego w naszej firmie systemu zarządzania jakością.
Niniejsza Polityka Jakości została zakomunikowana w organizacji i podlega systematycznemu przeglądowi pod względem przydatności oraz aktualności. Za pełne zrozumienie niniejszej Polityki Jakości przez wszystkich pracowników odpowiada Prezes firmy.
 
Prezes Sopot dnia 12-04-2012
Marlena Pedrycz